Rozbudowa stacji 400/110 kV
Dobrzeń

Aktualności

Stan prac na stacji

2016-11-24

W ostatnim okresie na terenie SE Dobrzeń wykonano:

 • montaż uziemienia dwóch trójżyłowych torów kablowych 123 kV DEMIRER KABLO N2XS(FL)2Y 1x1200RSM /210mm2 w układzie tymczasowym łącząc pole nowo zabudowanego AT2 z polem nr 14 R110 kV,
 • zasypanie betonitem oraz przesianym gruntem rodzimym docelowej trasy kabla 110 kV,
 • uelastycznienie styków stałych odłączników pantografowych R400 kV w celu dostosowania rozdzielni do podwyższonego prądu zwarciowego w Gałęzi 2 Mostek 1 oraz w Gałęzi 3 Mostek 1,
 • demontaż rozdzielni 110 kV w zakresie pól 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21 w celu uwolnienia placu budowy pod nowoprojektowany budynek GIS,
 • montaż głowic kablowych oraz pełnego osprzętu na trasie nowo zabudowanego kabla 110 kV relacji AT2 – pole nr 14,
 • fundamenty oraz konstrukcje wsporcze pod tymczasowy most szynowy łączący transformator 2 (1) na stanowisku rezerwowym z polem nr 1 R110 kV,
 • niwelacje terenu po ułożeniu nowo zabudowanego kabla 110 kV,
 • niwelację terenu w G2 R400 kV,
 • montaż oznakowania na terenie R400 kV w G2 i G3 R400 kV oraz na R110 kV w polu nr 14 w zakresie nie wymagającym wyłączeń systemów szyn zbiorczych.

Z wynikiem pozytywnym przeprowadzono:

 • pomiary napięć rażenia dla konstrukcji wsporczych znajdujących się w G2, G3, polu nr 14 R110 kV i w polu AT2 R400 kV,
 • próbę napięciową kabla 110 kV relacji AT2 pole nr 14 R110 kV,
 • próbę szczelności misy AT2.

Zakończono montaż RPW 230VAC Gw. oraz 48VDC oraz obustronne szynowanie autotransformatora AT2. Wygrodzono w sposób trwały kabel 110 kV relacji AT2 – pole nr 14 w odcinku tymczasowym wraz z zabezpieczeniem trasy korytkami górskimi.