Rozbudowa stacji 400/110 kV
Dobrzeń

Aktualności

Życzenia świąteczne

2017-12-22

Szanowni Państwo,

życzymy, aby święta Bożego Narodzenia spędzone w gronie najbliższych przyniosły Państwu radość, ciepło i optymizm. Niech Nowy, 2018 Rok, zapewni szczęście, dzięki któremu wszystkie podjęte przez Państwa działania zakończą się sukcesem.

Realizacja prac budowlanych

2017-12-22

Szanowni Państwo, informujemy, że na stacji elektroenergetycznej Dobrzeń kontynuowane są prace modernizacyjne.

W zakresie R400 kV trwa:

 • przebudowa odwodnienia,
 • montaż ogrodzenia zewnętrznego,
 • odbudowa ścianki akustycznej na stanowisku AT2.

Zakończono prace związane z przyłączeniem TPW2 do stanowiska AT2 wraz z kanałem kablowym 15kV.

W zakresie R 110 kV trwa montaż:

 • rozdzielnicy GIS 110 kV,
 • podłóg technologicznych,
 • uziemień wewnątrz budynku,
 • drabinek kablowych w pomieszczeniu kablowni,

...

Stan prac na stacji

2017-11-29

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ostatnim czasie rozpoczęto szereg prac w ramach rozbudowy stacji 400/110 kV Dobrzeń.

W zakresie R 400 kV prowadzone są prace związane z:

 • montażem kabla 15 kV z budynku potrzeb własnych do AT2,
 • montażem rozdzielnicy TPW2 w budynku potrzeb własnych,
 • uruchomieniem G4M2 G4M3 R400kV w układzie docelowym,
 • naprawą starych fundamentów pod aparaturę,
 • wymianą ogrodzenia zewnętrznego stacji,

...

Stan prac na inwestycji

2017-10-31

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że zostały wykonane kolejne prace związane z rozbudową stacji 400/110 kV Dobrzeń.

Na terenie R400 kV:

 • zakończono prace związane ze wprowadzeniem linii LB5 na SE Dobrzeń,
 • dostosowano gałąź G4M3, G4M2 na R400 kV do układu docelowego,
 • przebudowywane jest odwodnienie R400 kV,
 • trwa naprawa istniejących fundamentów pod aparaturę i bramki wysokie.

...

Stan prac na stacji

2017-09-27

Szanowni Państwo, w ostatnim czasie wykonano szereg prac związanych z rozbudową stacji Dobrzeń.

W zakresie rozdzielni R 400 kV zakończono:

 • budowę kanału kablowego 15 kV z budynku potrzeb własnych do AT1,
 • montaż klatki zraszaczowej.

Uruchomiono również:

 • gałąź G10M1 i G10M3 R 400 kV wraz z odejściem AT1,
 • transformator TWP1 15/04 kV,
 • rozdzielnicę SN w budynku potrzeb własnych.

...

Realizacja prac budowlanych

2017-08-30

Szanowni Państwo, wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowej inwestycji mamy przyjemność poinformować o postępach w pracach budowlanych na stacji Dobrzeń.

Na R 400 kV trwa montaż:

 • klatki zraszaczowej na stanowisku AT1,
 • ścian akustycznych przy stanowisku AT1,
 • kanału kablowego 15kV,
 • obwodów wtórnych autotransformatora AT1.

...

Realizacja prac modernizacyjnych

2017-07-21

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że obecnie na stacji elektroenergetycznej Dobrzeń, prowadzimy prace związane z modernizacją rozdzielni 110 i 400 kV.

Na terenie R 110 kV:

 • trwa montaż konstrukcji stalowej budynku GIS 110 kV,
 • realizowany jest montaż ścian budynku z płyt warstwowych,
 • trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniu kablowni,
 • rozpoczynają się prace związane z instalacjami elektrycznymi w budynku GIS 110 kV,
 • wykonywany jest montaż suwnicy w pomieszczeniu GIS.

...

Realizacja prac budowlanych na SE Dobrzeń

2017-06-21

Szanowni Państwo, informujemy, że na stacji elektroenergetycznej Dobrzeń kontynuowane są kompleksowe prace modernizacyjne.

W ostatnim okresie zrealizowano:

 • na terenie rozdzielni 400 kV:
  • demontaż obwodów ISP z terenu rozdzielni 400kV;
  • montaż odwodnienia w G9M3 i G10M3 rozdzielni 400kV;
  • budowa misy autotransformatora AT1.
 • na terenie rozdzielni 110kV:
  • trwa montaż konstrukcji hali stalowej budynku GIS;
  • zakończono prace związane z budową fundamentu skrzyni budynku GIS;
  • trwają prace związane z wykonaniem izolacji zewnętrznej budynku GIS;
  • trwają prace związane z wykonaniem uziemienia oraz drenażu budynku GIS.

Stan prac na stacji

2017-05-29

Szanowni Państwo, w bieżącym miesiącu wykonano prace związane z montażem:

 • wyłączników 3AP2FIR 400 kV - Q13 i Q11 w G10M3 i G10M1,
 • przekładników prądowych w odejściu AT1 - polu nr 19 R400 kV,
 • oszynowania wyłącznika Q13 i Q11 oraz przekładników prądowych T111, T121, T131,
 • odwodnienia R400 kV w G5M1 oraz w G5M2 R400 kV.

...

Prace na SE Dobrzeń

2017-04-24

Szanowni Państwo, na terenie SE Dobrzeń prowadzone są prace związane z wyłączeniem linii 400 kV relacji Dobrzeń – Wielopole.

Obecnie trwa:

 • demontaż dławików W.Cz. na linii 400 kV relacji DBN – WIE zarówno od strony stacji Dobrzeń, jak i Wielopole,
 • demontaż przekładników napięciowych na SE Wielopole,
 • przeróbka oszynowania górnego odejścia liniowego na SE Wielopole,
 • wymiana wyłącznika Q12 DLF 420 w G10M2 na 3AP2FI 420,
 • wymiana obwodów wtórnych aparatury w G10M2 i G10M3,
 • wymiana szaf sterowniczych, przekaźnikowych, telemechaniki, telekomunikacji, licznikowych oraz szafek kablowych G10.

...