Rozbudowa stacji 400/110 kV
Dobrzeń

Aktualności

Poziom zaawansowania prac na projekcie

2019-05-28

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że w ostatnich tygodniach zakończono montaż oszynowania na bramce LB1 i w polu Ozimek 1 oraz instalację głowic kablowych w polu TPO2. Ponadto przełożono linie 110 kV Ozimek 1 na bramkę docelową i zamontowano obwody wtórne w budynku GIS 110 kV.

...

Postępy w pracach budowlanych

2019-04-29

Szanowni Państwo!

W ostatnich tygodniach Wykonawca zrealizował szereg prac budowlano-montażowych, m.in. przełożone zostały kable drugiego autotransformatora z układu tymczasowego do docelowego i zakończono uziemianie tej trasy kablowej. Zamontowano obwody wtórne w budynku GIS 110 kV, jak również kontynuowano prace kontrolno-pomiarowe i rozruchowe w zakresie pól przedmiotowej rozdzielni GIS. Ponadto Wykonawca kontynuował prace związane z montażem ogrodzenia zewnętrznego na rozdzielni 110 kV.

Stan prac na zadaniu

2019-03-28

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że realizacja przedmiotowego zadania przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami. W ostatnim czasie zakończono montaż głowic kablowych w polu Ozimek 1 i Ozimek 2 oraz głowic konektorowych kabla 110 kV dla linii Siołkowice, Groszowice i Hermanowice. Ponadto trwają prace związane z montażem obwodów wtórnych w budynku GIS 110 kV oraz prace rozruchowe i kontrolno-pomiarowe w zakresie pól 110 kV. 

Poziom zaawansowania prac na projekcie

2019-02-23

Szanowni Państwo!

Zainteresowanych realizowanym projektem mamy przyjemność poinformować, że na przestrzeni ostatnich tygodni postępowały prace budowlane w zakresie wykopów pod trasy kablowe linii 110 kV, jak również prace związane z montażem głowic konektorowych na kablach 110 kV oraz obwodów wtórnych. W najbliższym czasie kontynuowane będą również prace związane z instalacją kanalizacji deszczowej.

Stan prac na stacji

2019-01-02

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji w budynku GIS 110 kV kontynuowano:

 • budowę odwodnienia deszczowego,
 • montaż obwodów wtórnych,
 • prace wykończeniowe.

Ponadto trwają przygotowania do rozpoczęcia testów FAT (Factory Acceptance Tests) szaf Systemu Sterowania i Nadzoru.

Życzenia świąteczne

2018-12-21

Szanowni Państwo, wszystkim zainteresowanym realizacją przedmiotowej inwestycji chcielibyśmy życzyć zdrowych, spokojnych i pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz powodzenia w realizacji planów w nadchodzącym 2019 Roku.

Stan prac na inwestycji

2018-11-23

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że wykonano kolejne prace związane z rozbudową stacji 400/110 kV Dobrzeń.

Na terenie rozdzielni 400 kV zakończono:

 • montaż instalacji Systemu Ochrony Technicznej (SOT) oraz Systemu Sygnalizacji Pożaru (SAP),
 • demontaż starych fundamentów.

Ponadto w budynku GIS 110 kV  kontynuowano montaż:

 • obwodów wtórnych,
 • mostu szynowego.

Stan prac na inwestycji

2018-10-26

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że w minionych tygodniach na terenie stacji, prowadzono kolejne prace.

Na terenie rozdzielni 400 kV zakończono:

 • wykonywanie przecisków pod drogami na potrzeby kabli telekomunikacyjnych oraz rury kanalizacyjnej,
 • instalowanie systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz monitoringu wizyjnego (CCTV).

Na terenie rozdzielni 110 kV kontynuowane są prace przy budowanie kanałów kablowych.

Ponadto w budynku GIS 110 kV montowane są obwody wtórne.

Stan prac na stacji

2018-09-25

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że w ramach rozbudowy stacji 400/110 kV Dobrzeń obecnie wykonywany jest montaż:

 • obwodów wtórnych,
 • uziemień szaf,
 • uziemień drzwi oraz poręczy.

 Ponadto prowadzone są prace związane z budową fundamentów pod:

 • bramki liniowe,
 • ograniczniki przepięć przy budynku GIS,
 • głowice kablowe.

Stan prac na inwestycji

2018-08-27

Szanowni Państwo, mamy przyjemność poinformować, że obecnie w budynku GIS 110 kV:

 • instalowane oraz montowane są obwody wtórne,
 • trwają prace wykończeniowe.

W ramach pozostałych prac, finalizowana jest budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz instalowane są szafy przekaźnikowe.

Zachęcamy do systematycznego odwiedzania strony, gdzie znajdą Państwo najbardziej aktualne informacje.

Stan realizacji prac

2018-07-25

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji, w budynku GIS prowadzone są prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznej oraz montażem:

 • ograniczników przepięć,
 • obwodów wtórnych.

Ponadto na terenie rozdzielni 400 kV zainstalowano oświetlenie zewnętrzne.

Stan prac na stacji

2018-06-29

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że obecnie na terenie stacji realizowane są kolejne etapy prac.

Na terenie rozdzielni 400 kV trwa montaż oświetlenia zewnętrznego oraz kontynuowane są prace przy uziemieniu ogrodzenia.

Prowadzone są również próby napięciowe linii blokowej 400 kV wyprowadzającej moc bloku nr 4 Elektrowni Opole.

...