Rozbudowa stacji 400/110 kV
Dobrzeń

Aktualności

Prace na SE Dobrzeń

2017-04-24

Szanowni Państwo, na terenie SE Dobrzeń prowadzone są prace związane z wyłączeniem linii 400 kV relacji Dobrzeń – Wielopole.

Obecnie trwa:

 • demontaż dławików W.Cz. na linii 400 kV relacji DBN – WIE zarówno od strony stacji Dobrzeń, jak i Wielopole,
 • demontaż przekładników napięciowych na SE Wielopole,
 • przeróbka oszynowania górnego odejścia liniowego na SE Wielopole,
 • wymiana wyłącznika Q12 DLF 420 w G10M2 na 3AP2FI 420,
 • wymiana obwodów wtórnych aparatury w G10M2 i G10M3,
 • wymiana szaf sterowniczych, przekaźnikowych, telemechaniki, telekomunikacji, licznikowych oraz szafek kablowych G10.

Podejmowane są próby funkcjonalne LB3 oraz:

 • dostosowywanie misy TR1 dla Autotransformatora o mocy 330MVA,
 • uruchomienie TR1 na stanowisku rezerwowym,
 • montaż obwodów wtórnych tymczasowego pola POE3 R110 kV nr 5, rozruch i próby pola,
 • przygotowanie do budowy kanału kablowego relacji budynek PW – AT2,
 • budowa budynku rozdzielnicy GIS R110 kV,
 • zbrojenie stropu żelbetowego budynku GIS w osi od 1 – 5.