Rozbudowa stacji 400/110 kV
Dobrzeń

Aktualności

Stan prac na stacji

2017-05-29

Szanowni Państwo, w bieżącym miesiącu wykonano prace związane z montażem:

 • wyłączników 3AP2FIR 400 kV - Q13 i Q11 w G10M3 i G10M1,
 • przekładników prądowych w odejściu AT1 - polu nr 19 R400 kV,
 • oszynowania wyłącznika Q13 i Q11 oraz przekładników prądowych T111, T121, T131,
 • odwodnienia R400 kV w G5M1 oraz w G5M2 R400 kV.

Nadal trwają prace:

 • przygotowawcze w zakresie wykonania budynku GIS R110 kV,
 • przy przystosowaniu misy AT1 do jednostki o mocy 330MVA,
 • montażowe dla nowych obwodów wtórnych do aparatury polowej w G10M1 i G10M3,
 • związane z oznakowaniem rozdzielni 400 kV w zakresie G10M1 i G10M3,
 • żelbetowe stropu budynku GIS R110 kV oraz montażowe izolacji przeciwwilgociowej i termicznej.

Podjęto również prace przygotowawcze do:

 • robót rozruchowych w zakresie G10M3, G10M1 oraz pola nr 19 R400 kV,
 • wykonania montażu aparatury i oszynowania strony 110 kV Autotransformatora 1.