Rozbudowa stacji 400/110 kV
Dobrzeń

Aktualności

Realizacja prac budowlanych na SE Dobrzeń

2017-06-21

Szanowni Państwo, informujemy, że na stacji elektroenergetycznej Dobrzeń kontynuowane są kompleksowe prace modernizacyjne.

W ostatnim okresie zrealizowano:

 • na terenie rozdzielni 400 kV:
  • demontaż obwodów ISP z terenu rozdzielni 400kV;
  • montaż odwodnienia w G9M3 i G10M3 rozdzielni 400kV;
  • budowa misy autotransformatora AT1.
 • na terenie rozdzielni 110kV:
  • trwa montaż konstrukcji hali stalowej budynku GIS;
  • zakończono prace związane z budową fundamentu skrzyni budynku GIS;
  • trwają prace związane z wykonaniem izolacji zewnętrznej budynku GIS;
  • trwają prace związane z wykonaniem uziemienia oraz drenażu budynku GIS.
2017-11-29

Stan prac na stacji

2017-09-27

Stan prac na stacji

2017-06-21

Realizacja prac budowlanych na SE Dobrzeń

2017-05-29

Stan prac na stacji

2017-02-21

Stan prac na stacji