Rozbudowa stacji 400/110 kV
Dobrzeń

Aktualności

Stan prac na stacji

2017-09-27

Szanowni Państwo, w ostatnim czasie wykonano szereg prac związanych z rozbudową stacji Dobrzeń.

W zakresie rozdzielni R 400 kV zakończono:

 • budowę kanału kablowego 15 kV z budynku potrzeb własnych do AT1,
 • montaż klatki zraszaczowej.

Uruchomiono również:

 • gałąź G10M1 i G10M3 R 400 kV wraz z odejściem AT1,
 • transformator TWP1 15/04 kV,
 • rozdzielnicę SN w budynku potrzeb własnych.

W zakresie rozdzielni R 110 kV trwa montaż:

 • obróbek blacharskich ścian zewnętrznych i dachu budynku GIS 110 kV,
 • sufitów podwieszanych w pomieszczeniach akumulatorni i EAZ,
 • instalacji elektrycznych wewnątrz budynku,
 • drabinek kablowych w pomieszczeniu kablowni.

Wykonane zostały również:

 • wylewka betonowa w pomieszczeniu GIS,
 • rampy dojazdowe RM2 i RM3.

Rozpoczęto prace związane z posadzkami żywicznymi w pomieszczeniu kablowni.