Rozbudowa stacji 400/110 kV
Dobrzeń

Aktualności

Stan realizacji prac

2018-03-22

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że obecnie na terenie stacji Dobrzeń prowadzone są prace związane z montażem:

  • ogrodzenia zewnętrznego,
  • korytek kablowych w budynku GIS,
  • instalacji Systemu Ochrony Technicznej,
  • kanałów wentylacyjnych,
  • uziemienia otokowego budynku GIS,
  • rozdzielni GIS 110 kV.

Ponadto zdemontowano oświetlenie zewnętrzne stacji i rozpoczęto instalację nowego. Trwają prace wykończeniowe, budowany jest również kanał kablowy w istniejącej rozdzielni 110 kV.