Rozbudowa stacji 400/110 kV
Dobrzeń

Aktualności

Stan prac na stacji

2018-05-23

Szanowni Państwo, w minionych tygodniach w ramach realizacji przedmiotowego zadania, w budynku GIS prowadzono montaż:

  • sufitu podwieszanego,
  • drabinek kablowych,
  • uziemienia (drabinek kablowych, urządzeń GIS).

Na terenie rozdzielni 400 kV trwają prace związane z zainstalowaniem oświetlenia zewnętrznego, a na terenie rozdzielni 110 kV przy budowie drugiego kanału kablowego, pomiędzy nastawnią a budynkiem GIS.