Rozbudowa stacji 400/110 kV
Dobrzeń

Aktualności

Stan prac na stacji

2018-06-29

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że obecnie na terenie stacji realizowane są kolejne etapy prac.

Na terenie rozdzielni 400 kV trwa montaż oświetlenia zewnętrznego oraz kontynuowane są prace przy uziemieniu ogrodzenia.

Prowadzone są również próby napięciowe linii blokowej 400 kV wyprowadzającej moc bloku nr 4 Elektrowni Opole.

Na terenie rozdzielni 110 kV trwają prace związane z:

  • prowadzeniem prób wysokonapięciowych rozdzielnicy GIS 110 kV,
  • montażem kabli zasilających budynek GIS z pomieszczenia potrzeb własnych w budynku nastawni R400/110 kV,
  • podaniem docelowego napięcia zasilającego potrzeby własne 400/230 V AC,
  • pomiarem instalacji elektrycznej niskiego napięcia w budynku GIS 110 kV,
  • uruchomieniem wentylacji i klimatyzacji w budynku GIS 110 kV oraz systemów detekcji SF6 i wodoru,
  • wykonaniem przyłącza wodociągowego do budynku GIS.

Ponadto zakończono budowę kanałów kablowych łączących budynek nastawni z budynkiem GIS 110 kV oraz wykonano w układzie docelowym zasilanie pod rozdzielnicę potrzeb własnych zlokalizowaną w budynku GIS 110 kV.

Nadal prowadzone są prace wykończeniowe wewnątrz budynku GIS.