Rozbudowa stacji 400/110 kV
Dobrzeń

Aktualności

Stan realizacji prac

2018-07-25

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji, w budynku GIS prowadzone są prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznej oraz montażem:

  • ograniczników przepięć,
  • obwodów wtórnych.

Ponadto na terenie rozdzielni 400 kV zainstalowano oświetlenie zewnętrzne.