Rozbudowa stacji 400/110 kV
Dobrzeń

Aktualności

Stan prac na inwestycji

2018-10-26

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że w minionych tygodniach na terenie stacji, prowadzono kolejne prace.

Na terenie rozdzielni 400 kV zakończono:

  • wykonywanie przecisków pod drogami na potrzeby kabli telekomunikacyjnych oraz rury kanalizacyjnej,
  • instalowanie systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz monitoringu wizyjnego (CCTV).

Na terenie rozdzielni 110 kV kontynuowane są prace przy budowanie kanałów kablowych.

Ponadto w budynku GIS 110 kV montowane są obwody wtórne.

2019-01-02

Stan prac na stacji

2018-10-26

Stan prac na inwestycji

2018-09-25

Stan prac na stacji

2018-06-29

Stan prac na stacji

2018-05-23

Stan prac na stacji

2018-02-22

Stan prac na stacji