Rozbudowa stacji 400/110 kV
Dobrzeń

Aktualności

Postępy w pracach budowlanych

2019-04-29

Szanowni Państwo!

W ostatnich tygodniach Wykonawca zrealizował szereg prac budowlano-montażowych, m.in. przełożone zostały kable drugiego autotransformatora z układu tymczasowego do docelowego i zakończono uziemianie tej trasy kablowej. Zamontowano obwody wtórne w budynku GIS 110 kV, jak również kontynuowano prace kontrolno-pomiarowe i rozruchowe w zakresie pól przedmiotowej rozdzielni GIS. Ponadto Wykonawca kontynuował prace związane z montażem ogrodzenia zewnętrznego na rozdzielni 110 kV.