Rozbudowa stacji 400/110 kV
Dobrzeń

Aktualności

Poziom zaawansowania prac na projekcie

2019-05-28

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że w ostatnich tygodniach zakończono montaż oszynowania na bramce LB1 i w polu Ozimek 1 oraz instalację głowic kablowych w polu TPO2. Ponadto przełożono linie 110 kV Ozimek 1 na bramkę docelową i zamontowano obwody wtórne w budynku GIS 110 kV.

W dalszym ciągu trwają prace rozruchowe i kontrolno-pomiarowe w zakresie pól przedmiotowej rozdzielni, jak również związane z niwelacją terenu i montażem ogrodzenia zewnętrznego.