Rozbudowa stacji 400/110 kV
Dobrzeń

Aktualności

Stan prac na stacji

2019-07-25

Szanowni Państwo!

Zainteresowanych realizacją projektu miło nam poinformować, że prace montażowe przebiegają zgodnie z przyjętymi założeniami. Na przestrzeni ostatnich tygodni Wykonawca kontynuował m.in. zadania związane z przełączeniem linii 110 kV do nowej rozdzielni 110 kV oraz montażem ogrodzenia na jej terenie. W zakresie linii TPO1 i TPO3 układano kable 110 kV od bramki do budynku GIS oraz montowano głowice napowietrzne i konektorowe. Prowadzony był również montaż oszynowania pierwotnego pola napowietrznego oraz prace w zakresie obwodów wtórnych.