Rozbudowa stacji 400/110 kV
Dobrzeń

Aktualności

Postępy w pracach na zadaniu

2019-09-27

Szanowni Państwo!

Zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania informujemy, że na przestrzeni ostatnich tygodni, w zakresie rozdzielni 110 kV, prowadzone były m.in. prace związane z przyłączeniem do niej linii 110 kV, jak również kontrolno-pomiarowe, rozruchowe i uruchomieniowe. Ponadto, w zakresie linii ze stacji Borki do stacji Dobrzeń:

  • ułożono kable 110 kV od bramki do budynku GIS,
  • wykonano fundamenty, konstrukcje wsporcze oraz uziemienia,
  • zamontowano napowietrzne i konektorowe głowice kablowe w rozdzielni GIS 110 kV,
  • wykonano oszynowanie pierwotne pola napowietrznego,
  • realizowano prace w zakresie obwodów wtórnych.