Rozbudowa stacji 400/110 kV
Dobrzeń

Aktualności

Poziom zaawansowania prac na projekcie

2019-10-29

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że inwestycja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Na terenie rozdzielni 110 kV w październiku zrealizowano m.in. następujące prace:

  • sprawdzono układy ogólnostacyjne, obwody okrężne oraz połączenia kablowe,
  • prowadzono prace kontrolno-pomiarowe, rozruchowe i uruchomieniowe,
  • wykonano poprawki montażowe ogrodzenia na terenie rozdzielni 110 kV,
  • uziemiono teren rozdzielni 110 kV.

W zakresie linii ze stacji Borki do stacji Dobrzeń kontynuowano:

  • układanie kabli od bramki do budynku GIS,
  • wykonywanie konstrukcji wsporczych oraz uziemienia,
  • montaż napowietrznych głowic kablowych i konektorowych w rozdzielni GIS 110 kV.