Rozbudowa stacji 400/110 kV
Dobrzeń

Aktualności

Stan prac na stacji

2019-11-21

Szanowni Państwo!

W listopadzie na terenie rozdzielni 110 kV, Wykonawca zrealizował m.in. prace w zakresie układów ogólnostacyjnych (takich jak SOT), rejestracji zakłóceń oraz przyłączenia linii 110 kV. Wykonano również prace w stacjach powiązanych, w tym łączność i zabezpieczenia. 

W dalszym ciągu Wykonawca realizuje wykopy pod fundamenty mostu linkowego dla linii AT1 i LB2, usuwa usterki na terenie rozdzielni GIS 110 kV i 400 kV oraz wykonuje uziemienie całego terenu rozdzielni 110 kV. Ponadto trwają prace związane z utylizacją zdemontowanej aparatury pierwotnej oraz odpadów metalowych.