Rozbudowa stacji 400/110 kV
Dobrzeń

Aktualności

Postępy w pracach na zadaniu

2019-12-17

Szanowni Państwo!

W grudniu, na terenie rozdzielni 110 kV, Wykonawca kontynuował m.in. prace w zakresie demontażu oszynowania i aparatury napowietrznej w celu przygotowania miejsca pod wykonanie fundamentu stanowiska nr 2 mostu linkowego dla linii AT1. W dalszym ciągu usuwano usterki z terenu rozdzielni GIS 110 kV i 400 kV oraz montowano System Ochrony Technicznej (SOT). Ponadto Wykonawca utylizował elementy aparatury pierwotnej wraz z odpadami metalowymi.

W zakresie linii AT1 wykonano fundamenty słupa nr 1 oraz przygotowywano miejsce pod fundamenty słupa nr 2.