Rozbudowa stacji 400/110 kV
Dobrzeń

Album - Stacja elektroenergetyczna Dobrzeń

Zamocowanie przewodów do izolatorów odciągowych na słupie 400 kV
Widok rozdzielni 400 kV
Aparatura łączeniowa w polu 400 kV
Oszynowanie rozdzielni 400 kV
Dławiki w.cz. dla łączności technologicznej
Dławiki w.cz. dla łączności technologicznej
Słup kratowy 2-torowy 400 kV
Stanowisko autotransformatora 400/110 kV z pożarową instalacją gaszącą
Ekran akustyczny na stanowisku autotransformatora
Stacja elektroenergetyczna z rozdzielnią 400 kV na pierwszym planie
Konstrukcje wsporcze oszynowania rozdzielni 400 kV
Wyłącznik 400 kV
Przekładniki prądowe pola 400 kV
Słup kratowy 2-torowy, 2-napięciowy 220 i 110 kV
Słup kratowy krańcowy wprowadzający 2 tory linii do stacji