Rozbudowa stacji 400/110 kV
Dobrzeń

Album - Prace budowlane na stacji - kwiecień 2016