Rozbudowa stacji 400/110 kV
Dobrzeń

Album - Stan prac na stacji Dobrzeń - czerwiec 2016