Rozbudowa stacji 400/110 kV
Dobrzeń

Album - Stan prac na stacji - grudzień 2018