Rozbudowa stacji 400/110 kV
Dobrzeń

Aktualności

Postępy w pracach na zadaniu

2019-09-27

Szanowni Państwo!

Zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania informujemy, że na przestrzeni ostatnich tygodni, w zakresie rozdzielni 110 kV, prowadzone były m.in. prace związane z przyłączeniem do niej linii 110 kV, jak również kontrolno-pomiarowe, rozruchowe i uruchomieniowe. Ponadto, w zakresie linii ze stacji Borki do stacji Dobrzeń:

  • ułożono kable 110 kV od bramki do budynku GIS,
  • wykonano fundamenty, konstrukcje wsporcze oraz uziemienia,
  • zamontowano napowietrzne i konektorowe głowice kablowe w rozdzielni GIS 110 kV,
  • wykonano oszynowanie pierwotne pola napowietrznego,
  • realizowano prace w zakresie obwodów wtórnych.

Poziom zaawansowania prac na projekcie

2019-08-27

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że w ciągu ostatnich tygodni Wykonawca przedmiotowej inwestycji przeprowadził prace kontrolne, pomiarowe oraz rozruchowe. Do nowej rozdzielni 110 kV przyłączono linię oraz ułożono kable od bramki do budynku GIS. Dla linii TPO1 i TPO3 zamontowano napowietrzne głowice kablowe oraz konektorowe w rozdzielni GIS 110 kV.

Zachęcamy do odwiedzania strony projektu, gdzie znajdą Państwo najbardziej aktualne informacje na temat realizowanego zadania.

Stan prac na stacji

2019-07-25

Szanowni Państwo!

Zainteresowanych realizacją projektu miło nam poinformować, że prace montażowe przebiegają zgodnie z przyjętymi założeniami. Na przestrzeni ostatnich tygodni Wykonawca kontynuował m.in. zadania związane z przełączeniem linii 110 kV do nowej rozdzielni 110 kV oraz montażem ogrodzenia na jej terenie. W zakresie linii TPO1 i TPO3 układano kable 110 kV od bramki do budynku GIS oraz montowano głowice napowietrzne i konektorowe. Prowadzony był również montaż oszynowania pierwotnego pola napowietrznego oraz prace w zakresie obwodów wtórnych.

Postępy w pracach na zadaniu

2019-06-28

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją przedmiotowego zadania, na przestrzeni ostatnich tygodni Wykonawca kontynuował m.in. montaż głowic kablowych konektorowych w rozdzielni GIS 110 kV, przewodów fazowych i odgromowych na docelowej bramce liniowej oraz prace w obwodach wtórnych w GPZ Ozimek. W dalszym ciagu trwa montaż ogrodzenia na terenie rozdzielni 110 kV.

Poziom zaawansowania prac na projekcie

2019-05-28

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że w ostatnich tygodniach zakończono montaż oszynowania na bramce LB1 i w polu Ozimek 1 oraz instalację głowic kablowych w polu TPO2. Ponadto przełożono linie 110 kV Ozimek 1 na bramkę docelową i zamontowano obwody wtórne w budynku GIS 110 kV.

...

Postępy w pracach budowlanych

2019-04-29

Szanowni Państwo!

W ostatnich tygodniach Wykonawca zrealizował szereg prac budowlano-montażowych, m.in. przełożone zostały kable drugiego autotransformatora z układu tymczasowego do docelowego i zakończono uziemianie tej trasy kablowej. Zamontowano obwody wtórne w budynku GIS 110 kV, jak również kontynuowano prace kontrolno-pomiarowe i rozruchowe w zakresie pól przedmiotowej rozdzielni GIS. Ponadto Wykonawca kontynuował prace związane z montażem ogrodzenia zewnętrznego na rozdzielni 110 kV.

Stan prac na zadaniu

2019-03-28

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że realizacja przedmiotowego zadania przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami. W ostatnim czasie zakończono montaż głowic kablowych w polu Ozimek 1 i Ozimek 2 oraz głowic konektorowych kabla 110 kV dla linii Siołkowice, Groszowice i Hermanowice. Ponadto trwają prace związane z montażem obwodów wtórnych w budynku GIS 110 kV oraz prace rozruchowe i kontrolno-pomiarowe w zakresie pól 110 kV. 

Poziom zaawansowania prac na projekcie

2019-02-23

Szanowni Państwo!

Zainteresowanych realizowanym projektem mamy przyjemność poinformować, że na przestrzeni ostatnich tygodni postępowały prace budowlane w zakresie wykopów pod trasy kablowe linii 110 kV, jak również prace związane z montażem głowic konektorowych na kablach 110 kV oraz obwodów wtórnych. W najbliższym czasie kontynuowane będą również prace związane z instalacją kanalizacji deszczowej.

Stan prac na stacji

2019-01-02

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji w budynku GIS 110 kV kontynuowano:

  • budowę odwodnienia deszczowego,
  • montaż obwodów wtórnych,
  • prace wykończeniowe.

Ponadto trwają przygotowania do rozpoczęcia testów FAT (Factory Acceptance Tests) szaf Systemu Sterowania i Nadzoru.

Życzenia świąteczne

2018-12-21

Szanowni Państwo, wszystkim zainteresowanym realizacją przedmiotowej inwestycji chcielibyśmy życzyć zdrowych, spokojnych i pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz powodzenia w realizacji planów w nadchodzącym 2019 Roku.