Rozbudowa stacji 400/110 kV
Dobrzeń

Kto jest kim w Inwestycji

Inwestor

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności – jako Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) – określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego oraz rozwojem sieci przesyłowej i połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są właścicielem ponad 13 400 kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

www.pse.pl

Główny Wykonawca - Konsorcjum

PBE ELBUD Katowice Spółka z o.o.

PBE ELBUD Katowice Spółka z o.o. w polskiej elektroenergetyce działa nieprzerwanie od 1945 r. To ceniona na rynku firma o wieloletnich tradycjach i doświadczeniu, świadcząca usługi w zakresie budownictwa elektroenergetycznego. Firma specjalizuje się w budowie oraz modernizacji sieci przesyłowych i stacji transformatorowo - rozdzielczych. Oferta obejmuje usługi z zakresu projektowania, kompletacji dostaw, budowy i uruchomienia obiektów.

We własnych strukturach posiada wytwórnię produkującą konstrukcje stalowe oraz nowocześnie wyposażone warsztaty, gdzie produkuje i wyposaża szafy z aparaturą zabezpieczeniową i pomiarową. Ponadto od 2008 roku Elbud Katowice jest współwłaścicielem znanej, renomowanej firmy projektowej Energoprojekt - Poznań S.A.

www.elbud.katowice.pl

ENERGO-SYSTEM S.A.

ENERGO-SYSTEM S.A. powstała po przekształceniu utworzonej w marcu 2004 roku Energo-System Sp. z o.o. Kadrę kierowniczą firmy tworzą pracownicy o dużym doświadczeniu, uzyskanym podczas wieloletniej pracy przy obsłudze eksploatacyjnej i modernizacji obiektów energetycznych najwyższych napięć.

Misją firmy jest identyfikacja potrzeb Klienta, kompleksowe ich rozwiązywanie, prowadzenie serwisu dla urządzeń energetycznych oraz terminowa i niezawodna realizacja zamówień.

Spółka specjalizuje się w eksploatacji, remontach i modernizacji urządzeń i obiektów elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, a także w projektowaniu i prowadzeniu nadzoru realizacji inwestycji. Posiada ścisłe kontakty z producentami urządzeń pracujących w energetyce, dlatego podczas realizacji prac stosuje metody pomiarów, prób, regulacji i obsługi zalecane przez producentów, co gwarantuje wysoką jakość usług.

www.energo-system.pl