Rozbudowa stacji 400/110 kV
Dobrzeń

O Inwestycji

Stacja elektroenergetyczna 400/110 kV Dobrzeń jest jednym z kluczowych elementów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, którego priorytetowym zadaniem jest utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Droga energii elektrycznej od wytwórcy do odbiorcy Droga energii elektrycznej od wytwórcy do odbiorcy

Znaczenie inwestycji

Modernizacja stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Dobrzeń pozwoli na:

  • przyłączenie nowych bloków 5 i 6 o mocy 2 x 900 MW Elektrowni Opole do rozdzielni 400 kV,
  • wprowadzenie do rozdzielni 400 kV dwutorowej linii 400 kV Dobrzeń-Pasikurowice/Wrocław,
  • wprowadzenie do rozdzielni 110 kV planowanych linii 110 kV TAURON Dystrybucja S.A. Dobrzeń-Gracze, Dobrzeń-Hermanowice 2 oraz Dobrzeń-FW Bąków II, jak również zasilanie potrzeb ogólnych bloków.

Korzyści płynące z modernizacji stacji Dobrzeń:

  • umożliwienie wyprowadzenia nowych mocy z Elektrowni Opole,
  • wzmocnienie systemu elektroenergetycznego,
  • poprawa bezpieczeństwa pracy sieci w południowej części Krajowego Systemu Przesyłowego,
  • znaczny spadek emisji hałasu do środowiska.

Lokalizacja stacji

Stacja elektroenergetyczna usytuowana jest na terenie gminy Dobrzeń Wielki położonej w centralnej części województwa opolskiego.

Plan rozwoju sieci przesyłowej do 2025 roku (stan na 31.12.2014r.) Plan rozwoju sieci przesyłowej do 2025 roku (stan na 31.12.2014r.)